Organizing Committee

Honorary Chairs:

 • Jianjun Sun, Nanjing University, China
 • Xinning Su, Nanjing University, China

Workshop Co-Chairs:

 • Qinghua Zhu, Nanjing University, China
 • Ming Fan, University of Washington, USA
 • Zhenhui (Jack) Jiang, National University of Singapore, Singapore, and NUS Research Institute (Suzhou)

Contact E-mail: cswim2017@nju.edu.cn

Local Arrangement Co-Chairs:

 • Guangwei Hu, Nanjing University, China
 • Xi Chen, Nanjing University, China
 • Weidong Huang, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

Publicity Co-Chairs:

 • Harry Wang, University of Delaware, USA
 • Jiaqi Yan, Nanjing University, China
 • Lele Kang, Nanjing University, China